Strateška rešenja za rast

Turbulentni događaji i neizvesnost potresaju svetsku privredu više nego ikad. U tom okruženju, na važnosti dobijaju strateške odluke i razvoj odgovarajućih strategija.

Naši saradnici svojim stručnim znanjem pomažu menadžmentu najvišeg nivoa malih i srednjih preduzeća i srednje kapitalizovanih preduzeća u strateškim pitanjima.

Naš pristup razvoju strategije i pragmatičnoj izvedbi usredsređen je na sledeća područja:

 • Korporativna strategija i strateško planiranje
 • Strategija i internacionalizacija marketinga
 • Digitalna transformacija i e-biznis
 • Dizajn kao strategija
 • Financijska strategija i privatni kapital
 • Spajanja i akvizicije / integracija poduzeća nakon preuzimanja/spajanja

Unapređenje operativnih modela

I najbolje vizije i strategije poslovnog razvoja ostaju tek mrtvo slovo na papiru ako nisu popraćene promenama i prilagođavanju operativnog modela. Savremeno globalizovano tržišno okruženje uvažava samo preduzeća koja su prilagodila svoj operativni model najboljoj praksi.

Danas razlikujemo samo dve vrste preduzeća: ona koja su razvila savremeni operativni model i ona koja to nisu učinila. Zahvaljujući stručnom znanju kako u savremenim poslovnim i operativnim modelima tako i u savremenim poslovnim tehnologijama koje podržavaju te modele.

T&MC grupa u stanju je ponuditi kompletnu podršku preduzećima u unapređenju učinkovitosti.

Glavne usluge koje nudimo u tom području svog stručnog znanja jesu sledeće:

 • Unapređenje razvojnog i operativnog modela u svim njegovim komponentama
 • Napredni reinženjering poslovnih procesa (BPR)
 • Brz razvoj portfelja poboljšanja
 • Transformacija organizacije
 • Upravljanje dobavljačkim lancem
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Transformacija i restrukturiranje poslovanja.

Marketinški konsalting i upravljanje odnosima s klijentima

Paradigma marketinga korenito je promenjena u protekloj dekadi usled procesa globalizacije i uticaja tehnologije interneta. Danas su upravljanje marketingom i planiranje marketinških aktivnosti ponovo u vrhu strateških pitanja menadžmenta najvišeg nivoa.

Nakon intenzivnog rasta marketinga 70-ih godina, a zatim njegovog odlaska sa scene krajem veka, kada se činilo da nepovratno odlazi među poslovne rashode – čiji se učinak na poslovni rast ne može oceniti, marketing se ipak vratio u sam vrh prioriteta menadžmenta najvišeg nivoa.

Marketing je u savremenom poslovnom okruženju izuzetno važna strateška funkcija, pred koju je stavljen izazovan zadatak da stvori uzlazni trend prihoda i prilike za održivi rast.

U okviru naših konsultantskih usluga, pomažemo preduzećima u razvoju sveobuhvatne marketinške strategije, a takođe i u izvedbi marketinških rešenja i operativnih aktivnosti, kao što su sledeće:

 • Razvoj strategije marketinga / strategija međunarodnog marketinga
 • Strateška segmentacija tržišta
 • Razvoj i provedba planiranja marketinga
 • Planiranje izvoznog marketinga
 • Učinkovitost marketinga
 • Marketinški splet (miks): inovacije proizvoda, formiranje cena, upravljanje kanalima, integrirana marketinška komunikacija
 • Strategija brenda
 • Dinamičko formiranje cena
 • Strateško upravljanje e-marketingom.

Upravljanje odnosima s klijentima (CRM) celovit je pristup marketinškim poslovima koji objedinjuje prodajne i pozadinske poslovne procese. Usredsređujući se na klijente, preduzeća ostvaruju dugoročnu konkurentsku prednost.

Finansijska strategija

Mala i srednja preduzeća i srednje kapitalizovana preduzeća naučila su lekciju: tokom finansijske krize, koja je počela 2008. godine i zahvatila većinu firmi u tom segmentu, nisu se mogla osloniti na poslovne banke. Otkad finansijska kriza prelazi u novi ciklus rasta u SAD-u i Evropskoj uniji, barem u nekim evropskim zemljama, naši klijenti nastoje pronaći nove pristupe finansiranju svojih investicija i poslovnog razvoja.

Mi pomažemo svojim klijentima u optimizovanju korporativnih finansija i razvoju održivih finansijskih struktura.

Rešenja za povećanje kapitala i privatni kapital usluge su u našem stručnom području finansijske strategije.

Spajanja i akvizicije odgovor su na pitanja dinamičkog rasta. Na nesreću, mnoga spajanja i akvizicije propala su jer im se nije pristupilo dovoljno strukturirano. Globalna finansijska kriza istaknula je potrebu za sofisticiranijim procesom spajanja i akvizicija, koji mora biti vrlo pažljivo planiran i u kojem se razmatra velik broj “mekih aspekata”.

T&MC grupa specijalizovana je za spajanja i akvizicije srednje kapitalizovanih preduzeća u regiji srednje, južne i istočne Evrope.

Tokom proteklih 15 godina uspešno smo zaključili više od 20 poslova spajanja i akvizicija u sektoru finansijskih usluga, proizvodnje, logistike i maloprodaje.

Informatički konsalting i digitalna transformacija

Iako ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (ICT) nije više skupo i nedostižno kao ranije, još uvijek predstavlja velik izazov za preduzeća.

Menadžment najvišeg nivoa sve se više žali da mu ulaganja u ICT nisu donela očekivane rezultate. Korisnici su nezadovoljni, zahtevi poslovnih korisnika nisu dobro definisali ili oni koji uvode tehnologiju ne uspevaju predstaviti sva moguća rešenja. Čini se da postoji sve veći raskorak između rastućih očekivanja i potreba poslovnih korisnika s jedne stranei sve složenijih tehnoloških rešenja za podršku poslovnim korisnicima s druge strane.

Menjanje paradigme marketinga i transformacija poslovnih modela u modele koji su usredsređeni na klijenta i uvode upravljanje odnosima s klijentima (CRM) kao celoviti i strateški koncept marketinga povećava potrebu za stvaranjem i razvojem odgovarajućih sastava za upravljanje informacijama.

Zahvaljujući kombinovanju novih tehnologija s dokazanim metodologijama, najboljom praksom i lokalnim iskustvom, naša je firma ostvarila jedinstvenu konkurentsku prednost u ponudi usluga informatičkog konsaltinga.

Naše usluge uključuju:

 • reviziju informatičkih sustava
 • poboljšanje informatičkih sustava (sposobnost informatičkih sastava (IT Fitness))
 • razvoj arhitekture informatičkih/informacionih sustava
 • planiranje razvoja informacionih sustava (SISP)
 • odabir rešenja za podršku poslovnim korisnicima
 • uvođenje integrisanih paketa rješenja za podršku poslovnim korisnicima (ERP, CRM, EEA)
 • upravljanje projektima.

Informacioni sastavi u postindustrijskim preduzećima pod uticajem su brzih i snažnih promena na području tehnologije. Internetska i digitalna tehnologija transformiše poslovne modele i objedinjuje fizičko i virtualno tržište. Naši saradnici pomažu preduzećima da shvate digitalnu transformaciju i uvedu internetsku i nove srodne tehnologije u svoje poslovne modele.

Porezi i računovodstvo

T&MC grupa nudi malim i srednjim preduzetnicima i lokalnim podružnicama internacionalnih preduzeća punu lepezu profesionalnih usluga, uključujući sledeće:

 • usluge poreznog savetovanja
 • usluge obračuna plaća
 • eksternalizovanje računovodstva
 • usluge revizije