Strateška rješenja za rast

Turbulentni događaji i neizvjesnost potresaju svjetsko gospodarstvo više nego ikad. U tom okruženju, na važnosti dobivaju strateške odluke i razvoj odgovarajućih strategija.

Naši suradnici svojim stručnim znanjem pomažu menadžmentu najviše razine malih i srednjih poduzeća i srednje kapitaliziranih poduzeća u strateškim pitanjima.

Naš pristup razvoju strategije i pragmatičnoj provedbi usredotočen je na sljedeća područja:

 • Korporativna strategija i strateško planiranje
 • Strategija i internacionalizacija marketinga
 • Digitalna transformacija i e-biznis
 • Dizajn kao strategija
 • Financijska strategija i privatni kapital
 • Spajanja i akvizicije / integracija poduzeća nakon preuzimanja/spajanja

Unapređenje operativnih modela

I najbolje vizije i strategije poslovnog razvoja ostaju tek mrtvo slovo na papiru ako nisu popraćene promjenama i prilagodbama operativnog modela. Suvremeno globalizirano tržišno okruženje uvažava samo poduzeća koja su prilagodila svoj operativni model najboljoj praksi.

Danas razlikujemo samo dvije vrste poduzeća: ona koja su razvila suvremeni operativni model i ona koja to nisu učinila. Zahvaljujući stručnom znanju kako u suvremenim poslovnim i operativnim modelima tako i u suvremenim poslovnim tehnologijama koje podržavaju te modele.

T&MC grupa u stanju je ponuditi kompletnu podršku poduzećima u unaprjeđenju učinkovitosti.

Glavne usluge koje nudimo u tom području svog stručnog znanja jesu sljedeće:

 • Unaprjeđenje razvojnog i operativnog modela u svim njegovim komponentama
 • Napredni reinženjering poslovnih procesa (BPR)
 • Brz razvoj portfelja poboljšanja
 • Transformacija organizacije
 • Upravljanje dobavljačkim lancem
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Transformacija i restrukturiranje poslovanja.

Marketinški konzalting i upravljanje odnosima s klijentima

Paradigma marketinga korjenito je promijenjena u proteklom desetljeću uslijed procesa globalizacije i utjecaja tehnologije interneta. Danas su upravljanje marketingom i planiranje marketinških aktivnosti ponovo u vrhu strateških pitanja menadžmenta najviše razine.

Nakon nevjerojatnog rasta marketinga 70-ih godina, a zatim njegovog odlaska sa scene krajem stoljeća, kada se činilo da nepovratno odlazi među poslovne rashode čiji se učinak na poslovni rast ne može ocijeniti, marketing se ipak vratio u sam vrh prioriteta menadžmenta najviše razine.

Marketing je u suvremenom poslovnom okruženju iznimno važna strateška funkcija, pred koju je stavljen izazovan zadatak da stvori uzlazni trend prihoda i prilike za održivi rast.

U okviru naših konzultantskih poslova, pomažemo poduzećima u razvoju sveobuhvatne marketinške strategije, a također i u provedbi marketinških rješenja i operativnih aktivnosti, kao što su sljedeće:

 • Razvoj strategije marketinga / strategija međunarodnog marketinga
 • Strateška segmentacija tržišta
 • Razvoj i provedba planiranja marketinga
 • Planiranje izvoznog marketinga
 • Učinkovitost marketinga
 • Marketinški splet (miks): inovacije proizvoda, formiranje cijena, upravljanje kanalima, integrirana marketinška komunikacija
 • Strategija brenda
 • Dinamičko formiranje cijena
 • Strateško upravljanje e-marketingom.

Upravljanje odnosima s klijentima (CRM) cjelovit je pristup marketinškim poslovima koji objedinjuje prodajne i pozadinske poslovne procese. Usredotočujući se na klijente, poduzeća ostvaruju dugoročnu konkurentsku prednost.

Financijska strategija

Mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana poduzeća naučila su lekciju: tijekom financijske krize, koja je počela 2008. godine i zahvatila većinu tvrtki u tom segmentu, nisu se mogla osloniti na poslovne banke. Otkad financijska kriza prelazi u novi ciklus rasta u SAD-u i Europskoj uniji, barem u nekim europskim zemljama, naši klijenti nastoje pronaći nove pristupe financiranju svojih investicija i poslovnog razvoja.

Mi pomažemo svojim klijentima u optimiziranju korporativnih financija i razvoju održivih financijskih struktura.

Rješenja za povećanje kapitala i privatni kapital usluge su u našem stručnom području financijske strategije.

Spajanja i akvizicije odgovor su na pitanja dinamičkog rasta. Na nesreću, mnoga spajanja i akvizicije propala su jer im se nije pristupilo dovoljno strukturirano. Globalna financijska kriza istaknula je potrebu za sofisticiranijim procesom spajanja i akvizicija, koji mora biti vrlo pažljivo planiran i u kojem se razmatra velik broj “mekih aspekata”.

T&MC grupa specijalizirana je za spajanja i akvizicije srednje kapitaliziranih poduzeća u regiji srednje, južne i istočne Europe.

Tijekom proteklih 15 godina uspješno smo zaključili više od 20 poslova spajanja i akvizicija u sektoru financijskih usluga, proizvodnje, logistike i maloprodaje.

Informatički konzalting i digitalna transformacija

Iako ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (ICT) nije više skupo i nedostižno kao ranije, još uvijek predstavlja velik izazov za poduzeća.

Menadžment najviše razine sve se više žali da mu ulaganja u ICT nisu donijela očekivane rezultate. Korisnici su nezadovoljni, zahtjevi poslovnih korisnika nisu dobro definirani ili oni koji uvode tehnologiju ne uspijevaju predstaviti sva moguća rješenja. Čini se da postoji sve veći raskorak između rastućih očekivanja i potreba poslovnih korisnika s jedne strane i sve složenijih tehnoloških rješenja za podršku poslovnim korisnicima s druge strane.

Mijenjanje paradigme marketinga i transformacija poslovnih modela u modele koji su usredotočeni na klijenta i uvode upravljanje odnosima s klijentima (CRM) kao cjeloviti i strateški koncept marketinga povećava potrebu za stvaranjem i razvojem odgovarajućih sustava za upravljanje informacijama.

Zahvaljujući kombiniranju novih tehnologija s dokazanim metodologijama, najboljom praksom i lokalnim iskustvom, naša je tvrtka ostvarila jedinstvenu konkurentsku prednost u ponudi usluga informatičkog konzaltinga.

Naše usluge uključuju:

 • reviziju informatičkih sustava
 • poboljšanje informatičkih sustava (sposobnost informatičkih sustava (IT Fitness))
 • razvoj arhitekture informatičkih/informacijskih sustava
 • planiranje razvoja informacijskih sustava (SISP)
 • odabir rješenja za podršku poslovnim korisnicima
 • uvođenje integriranih paketa rješenja za podršku poslovnim korisnicima (ERP, CRM, EEA)
 • upravljanje projektima.

Informacijski sustavi u postindustrijskim poduzećima pod utjecajem su brzih i snažnih promjena na području tehnologije. Internetska i digitalna tehnologija transformira poslovne modele i objedinjuje fizičko i virtualno tržište. Naši suradnici pomažu poduzećima da shvate digitalnu transformaciju i uvedu internetsku i nove srodne tehnologije u svoje poslovne modele.

Porezi i računovodstvo

T&MC grupa nudi malim i srednjim poduzetnicima i lokalnim podružnicama internacionalnih poduzeća punu lepezu profesionalnih usluga, uključujući sljedeće:

 • usluge poreznog savjetovanja
 • usluge obračuna plaća
 • eksternaliziranje računovodstva
 • usluge revizije